HİZMETLERİMİZ

  • Proje Hizmetleri
  • Kontrollük Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Uygulama Hizmetleri

Şirketimizdeki proje hizmetlerinin yarıdan fazlasını turizm tesisleri ve kompleksleri kapsar. Bu tesislerde genellikle mimari ve iç mimari proje hizmetlerinin yanı sıra kontrollük ve danışmanlık hizmetleri de verilmiştir.

Diğer büyük yüzdeyi ise alışveriş merkezleri oluşturmaktadır. Yine bu yatırımların büyük bir kısmında da mimari ve iç mimari proje ile birlikte kontrollük hizmeti de verilmiştir.

Bunların yanı sıra, sağlık tesisleri, iş merkezleri, sanayi yapıları, konut kompleksleri, villalar gibi mimari ve iç mimari proje, kontrollük, danışmanlık ve uygulama hizmetlerini sunduğumuz birçok projeyi gerçekleştirdik.

Hizmetlerimize devam etmekteyiz.